God se wil

Vir lank het ek verstaan dat ek gered is omdat Jesus vir my gesterf het én opgestaan het uit die dood. En nou pleit Hy vir my by God. Saak afgehandel.

Toe kom die predikant wat ons in die finale kategesejaar leer en sê: “Goeie dade soos in die Bybel beskryf is God se wil. Jy doen goeie dade omdat jy lief is vir God en dankbaar is vir wat Hy gedoen het toe Jesus gekruisig is en opgestaan het uit die dood. Liefde en dankbaarheid teenoor God is dus jou rede waarom jy sy wil doen.

Hoekom is Jesus baie ernstig dat ons God se wil moet doen ?

Antwoord? Jesus was self gehoorsaam aan God toe Hy aarde toe gekom het as mens, mense geleer het wat gehoorsaamheid aan God se wil beteken en vir ons gekruisig is. Jesus is trouens vandag nog gehoorsaam aan God omdat Hy God liefhet. Lees hier:

Dus: Jesus is gehoorsaam aan God en laat Hom deur God lei.

Jesus lei weer sy apostels en die mense wat Hom liefgehad het. Hoe? Hy leer hulle God se wil. Hy sê wat Hy sê kom van die Vader.

Hierdie hiërargie het nie verdwyn toe Jesus gesterf het op aarde nie. Nee, die Vader stuur die derde deel van die Godheid as plaasvervanger:

Ons staan dus onder die leierskap van die Heilige Gees. Uit liefde en dankbaarheid vir God en Jesus WIL ons aan die Heilige Gees gehoorsaam wees. Sodat ons aan God en Jesus gehoorsaam kan wees.

Ons moet die Heilige Gees se oorname in ons denke, emosies, geloof, woorde en dade begeer en toelaat.

Dit is in ons brein waar die Heilige Gees ons lei. Dít is waar Hy vir ons God se wil openbaar. En dit daar waar ons gehoorsaam moet wees aan Hom. Sodat ons gehoorsaam kan wees aan God en Jesus. En weet: nét dán word ons kinders van God genoem.

“…laat lei…” is vir my kragtige woorde. Dit impliseer dat omdat ons ‘n wil het, ons daardie wil moet inspan om die keuse te maak dat die Heilige Gees ons moet lei. Ja, dit is ‘n wilsbesluit om die Heilige Gees toe te laat om jou te lei.

Uit dankbaarheid vir God se liefde, Jesus se kruisiging, opstanding en intrede moet ons graag aan God die Vader gehoorsaam wil wees. Omdat ons gehoorsaam wíl wees, wil ons die liefdesbesluit neem dat ons ons deur die Heilige Gees WIL laat bestuur. Dít is waaroor dit alles gaan. Ons moet die Heilige Gees sien as ons leier wat God se wil in ons brein moet kom skryf.

Hierdie gehoorsaamheid is waaroor Jesus praat as Hy sê dat nie almal wat vir Hom “Here, Here,” sê sal die koninkryk van God ingaan nie, maar Hy wat die wil van God die Vader doen.

Kom ons doen introspeksie. Kom ons wees ongelooflik eerlik tot in ons diepste wese: Is ons gewillig om oor te gee dat die Heilige Gees ons bestuur?

Indien jou antwoord bevestigend is, onthou om elke liewe dag (selfs meer as een keer)vir hierdie oorgawe en bestuur te vra, want die mens se swakheid gaan jou elke dag hoeveel keer versoek om jouself te bestuur. Ons praat immers nou oor die stryd om jou siel.

Ek wil duidelik sê ek is nie iemand wat sommer sal sê die Heilige Gees het nou vir my so en só gesê nie. Nee, dit is aansprake waarmee ons baie versigtig moet wees.

Ek praat in hierdie skryfstuk van die stryd om elke dag gehoorsaam te wees en God te vra dat die Heilige Gees jou sal lei. Dit is iets baie anders. Dit gaan oor ons wil as offer, uit liefde en dankbaarheid oor wat Jesus vir ons gedoen het. Dit gaan oor dank vir God se meesterplan! Dit gaan daaroor dat jy jou wil uit dankbare gehoorsaamheid WIL oorgee, WIL offer.

Vertroosting

Mag hierdie gedig van my en die Heilige Gees jou vertroos in hierdie tyd. Onthou: niks hou vir altyd aan nie. Ook hierdie tyd sal verbygaan. 💖💖💖

Wat kan ons leer?

Vir my leer hierdie virussituasie net een les: bid vir ander mense.

Bid vir dié oor die wêreld wat reeds siek is. Vra dat God hulle sal genees. Bid dat God vir regerings goeie planne sal gee om die virus te keer om verder te versprei.

Bid dat al die arrogantes wat nie die maatreëls wil gehoorsaam nie, sal verander en aan dié sal dink wat hulle kan aansteek.

Ek het onlangs die boek Job gelees. Een van die insigte wat ek daarin gekry het, is al verloor ek alles, sal God nog aan my sy wees.

Hý is die enigste konstantheid in die heelal. Daarom sal Hy altyd aan ons sy wees. En dit impliseer Hy sal aan jou sy wees om jou te beskerm, versorg, te help, slim planne te gee, jou te versterk om hierdie lewe te kan leef en te kan aangaan.

Hierdie vers het die insig laat posvat dat daar regtig twee paaie in die lewe is.

Op die een pad is God en al sy liefde, versorging, genade hulp, seën en beskerming.

Op die ander pad is ondergang – net ondergang…

Mag dié bogenoemde gedagtes jou vertroos. Dit is al wat ek wil bereik met hierdie skrywe – vertroosting Mag jy vir ander mense bid. Mag dit alles jou sterk maak om te kan aangaan. 🥰

Hoe wys jy liefde aan God?

Omdat ons in ‘n verhouding met God staan, is dit ‘n vraag waaroor ons moet nadink. ‘n Vraag wat beantwoord moet word.

Die verhouding kan nie net van God se kant af kom nie. Ons moet ook ons liefde bewys – op ons beperkende, menslike manier. Die beperkinge moet ons nie afsit om ons liefde te betuig nie. Dit gaan oor jou gesindheid – om graag vir God te WIL wys dat jy hom liefhet. Die gesindheid hier is: graag wil!

Met my hele verstand glo ek die volgende is wat God van ons verwag:

Ons moet ons oorgee aan die Heilige Gees. Vir God vra dat die Heilige Gees besit sal neem van ons wil, ons begeertes, ons keuses en ons besluite. En dit is nie genoeg nie. Ons moet ook vra dat Hy besit sal neem van ons gedagtes, woorde, emosies en dade. Ja, ons hele boonste verdieping! 😀😀😀

Nooi die Heilige Gees om daar te woon en dit alles vir jou te bestuur soos God dit wil hê. Dít is ‘n ware liefdesbetuiging aan God. Jy hou jou nie slim nie. Jy nooi elke dag vir God om jou te bestuur. Waar kom ek aan hierdie gedagte? In Galasiërs.

Ons vra egter nie selfsugtig dat die Heilige Gees nét ons moet bestuur nie. Ons vra dit vir almal. Want dit is wat God wil hê. Omdat ons Hom liefhet wil ons aan Hom gehoorsaam wees en ons naaste liefhê: daarom vra ons dat hulle ook deur God bestuur moet word.

In Job sê God Job moet vir sy vriende bid.

Ek het ‘n baie spesiale gebed wat ek baie gereeld bid:

Here neem asseblief besit van elke mens op aarde en dié wat nog gebore gaan word. Bestuur ons asseblief. Moet ons asseblief nie aan onsself oorlaat nie.

Kan ons regtig onsself bestuur? Ek dink dit is verskiklik dat ons onsself wil bestuur. Wat is die gevolge daarvan? Onder baie, baie moeilike werksomstandighede het ek jare terug besluit ek gee maar oor. Ek het te veel gesukkel in die lewe.

Dit is egter eers ‘n paar jaar terug dat ek besluit het dít is hoe ek my liefde aan God bewys – ek gee toestemming dat Hy my bestuur.

Wil jy nie ook op hierdie manier jou liefde aan God bewys nie? Dit het my as mens wonderlik laat groei en verbeter.

Van mens tot mens

In die woude van Ontario

blom daar in wit die Trillium

drie gepunte kroonblare

(aanvaar, geduld en omgee)

vorm ‘n brose skoonheid:

‘n woudblom wat vir mens en dier

die lewenswoud versier –

maar ook nooi

om van mens tot mens

Trilliums aan te gee

sodat tussen ons

aanvaar kan groei

geduld bly bloei

omgee ewig wit sal blom

want met ‘n Trillium tussen jou en my

sal in óns lewenswoud

die liefde sonder ophou gedy

Om met God te praat

Om met God te praat is nie my sterkpunt nie en dit pla my regtig. Ek skryf hieroor omdat ek dink dalk is daar nog mense wat sukkel om openhartig met God te praat.

Waarom sukkel ons so om met God te praat?

Dalk is ons só vasgevang in oorlewing dat dit ál is waaroor ons dink – hoe ons alles gaan bekostig en hoe ons ons gesinne gaan beveilig. As ons dan wel by God uitkom vra ons net vir beskerming en seën en hulp om net hierdie lewe te kan leef.

Vir my is sulke gebede nie verkeerd nie. Ons bevestig immers so ons diep afhankikheid van God. Genadiglik besef ons ons kan hierdie lewe nie sonder ons God leef óf oorleef nie!

As ek eerlik voor God bely, erken dat ek sukkel om te leef soos Hy wil hê, voel dit of ek meer kan oopmaak. Is dit omdat ek erken ek weet ek is ongehoorsaam dat ek sommer nóg dinge kan erken? Ek weet nie… Maar dán kan ek van meer dinge vertel: goed wat my bangmaak, goed wat té diep seermaak, teleurstellings, ontnugterings, my probleem om openhartig met God te praat…

God nooi ons om te bely, want Hy weet dit is gesond vir ons vehouding met Hom. Dit herstel die verhouding met God. As ons dit op ‘n daaglikse basis doen, herstel dit ons verhouding daagliks. Dan sal ons ook daagliks nader aan God kom.

Maar ons moet eerstens ‘n goeie verhouding met God begeer. En dit is waaroor ek einlik moet dink en eerlik wees vandag:

Wil ek regtig met God ‘n openhartige verhouding hê? Is dit ‘n begeerte by my? Dalk is die begeerte nie so diep en ernstig nie. Dalk moet ‘n mens eerlik wees hieroor dan sal die verhouding met God dalk makliker verbeter. Daar is ‘n eerlike gebed wat ons kan bid:

Here help my asseblief om ‘n oop, persoonlike verhouding met U te hê.

Help my asseblief om my ongehoorsaamheid aan U in te sien. Wys my elke keer daarop asseblief Here.

Help my ook asseblief om my sondes te bely en nie te regverdig met ‘n klomp maars nie.

Selfs in hierdie swakheid kan ons net die Heilige Gees se hulp vra. Hy sal verstaan. Hy sal ons help om met ons drie- enige God te praat.

Jy is my Venesië

jou realiteit het sag ontvou

toe die boot deur mistigheid nader

aan land het ek jou

verwonderd beskou

my oë se dors na jou geles

die St. Markus klok

het uniek gebeier –

in my het dit weergalm

dat jy my Venesië is!

jy het my ook herken,

jou hand uitgesteek

rustig het ons

sonder maskers óf voorwaardes

op die melodie van die woorde

van ons soekende siele

op die drywende pleinbegin dans